Regulamin Szkół T.Burton

Podstawowe informacje 

 1. Szkoły T.Burton nie mają przerwy wakacyjnej, zapisy na zajęcia trwają przez cały rok.
 2. Zapisy odbywają się bez egzaminów wstępnych. Uczymy każdego kto pragnie się uczyć. Surowym egzaminom wstępnym są za to poddawani nauczyciele Szkół!
 3. Możesz skorzystać z jednej darmowej lekcji próbnej (20 minutowej) mającej na celu ułatwienie podjęcia decyzji o dołączeniu do szkolnej społeczności.
 4. Sekretariat Szkół czynny jest od 1. do 10. każdego miesiąca w godzinach 14.00 - 20.00 przy ul. Węglowej 1/3 w Poznaniu.
 5. Wszelkich informacji na temat Szkół można uzyskać codziennie pod numerem telefonu 509 750 610.
 6. Zajęcia odbywają się w godzinach 12.00 – 22.00.
 7. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły zostanie uzgodniony inny termin zajęć.
 8. Każdy uczeń w ramach wykupionego pakietu ma możliwość uczestniczenia bez dodatkowych opłat:

- w występach na T.Burton Open Stage;
- w organizowanych przez Szkołę warsztatach oraz
- w próbach zespołów szkolnych.

 

Czas trwania lekcji 

 1. Lekcja trwa 45 minut.
 2. Lekcja rozpoczyna się i kończy o wyznaczonym czasie. Spóźnienie się na lekcję skutkuje skróceniem jej trwania.

 

Odrabianie opuszczonych zajęć 

 1. Lekcje opuszczone mogą być odrobione tylko w bieżącym miesiącu pod warunkiem, że o nieobecności na lekcji Szkoła zostanie poinformowana z wystarczającym wyprzedzeniem.
 2. Terminy lekcji odrabianych ustala Szkoła stosownie do ewentualnych luk w harmonogramie zajęć.
 3. Informacja o planowanej nieobecności jest podana z wystarczającym wyprzedzeniem, jeśli zostanie przekazana najpóźniej do godz. 8.00 w dniu, w którym zgodnie z planem powinny odbyć się zajęcia ucznia

- drogą mailową na adres podany na stronie Kontakt albo
- sms-em lub telefonicznie na nr 509 750 610

 1. W razie niepoinformowania bądź zbyt późnego poinformowania o nieobecności, zajęcia traktuje się jak odbyte i nie ma możliwości ich odrobienia.

 

Płatności

 1. Zajęcia opłaca się w pakiecie miesięcznym. Pakiet miesięczny obejmuje wszystkie lekcje gry na instrumencie bądź śpiewu zaplanowane na dany miesiąc.
 2. Opłacenia lekcji dokonuje się za miesiąc z góry przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.
 3. Opłaty dokonuje się gotówką w kasie Szkoły lub przelewem na odpowiednie konto podane na stronie Opłaty.
 4. Brak opłaty za dany miesiąc skutkuje skreśleniem z listy uczniów Szkoły a tym samym anulowaniem rezerwacji ustalonego wcześniej terminu zajęć.
 5. Dłuższa ciągła nieobecność ucznia skutkuje anulowaniem rezerwacji ustalonego wcześniej terminu zajęć.
 6. Jeśli uczeń rezygnuje z zajęć po ich opłaceniu to płatność za niewykorzystane zajęcia w danym miesiącu nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku uiszczenia opłaty za kolejne miesiące z góry, należność za niewykorzystane zajęcia w kolejnych miesiącach zostaje zwrócona uczniowi przelewem na podane konto bankowe.

 

Wynajem instrumentów 

 1. Płatności za wynajem instrumentu dokonuje się na podstawie Umowy Sprzedaży Ratalnej.
 2. W wyniku tej umowy instrument przechodzi na własność ucznia po spłaceniu ostatniej raty.
 3. Rezygnacja z wynajmu przed końcem trwania Umowy skutkuje koniecznością zwrócenia instrumentu Szkołom bądź zapłaty niespłaconych rat.
 4. Cenę instrumentu a tym samym wysokość miesięcznej raty ustalają Szkoły T.Burton.

Fatal error: Call to undefined function is_product_category() in /wp-content/plugins/woocommerce-google-dynamic-retargeting-tag/wgdr.php on line 441