Olga Hała

Olga Hała

Magister sztuki, skrzypaczka. Przez 36 lat pracowała jako muzyk w orkiestrze Teatru Wielkiego w Poznaniu. Brała czynny udział w spektaklach i premierach oraz w różnego typu festiwalach. Koncertowała z orkiestrą w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Włoszech a także w Rosji, w Moskwie i Leningradzie. Grywała również na koncertach Pro Sinfonika instytucji niezwykle zasłużonej dla umuzykalniania dzieci i młodzieży.

Będąc nauczycielem skrzypiec i wychowania muzycznego w Szkołach Muzycznych w Poznaniu i Gnieźnie przygotowywała dzieci do licznych występów, jej uczniowie byli wielokrotnie nagradzani dyplomami i wyróżnieniami.

Brała udział w szeregu warsztatów skrzypcowych doskonalących wykonawstwo i interpretację. Uczestniczyła w jakże istotnym dla jej pracy pedagogicznej warsztacie w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Chopina w Oleśnicy „Początki nauczania gry na skrzypcach - problemy i sposoby ich rozwiązywania”.

skrzypce

Pani Olga przykłada dużą wagę do utrzymywania dobrego kontaktu z uczniami. Do najistotniejszych cech metody kształcenia Pani Olgi jest indywidualne podejście do ucznia, dostosowanie metod pracy z uczniem do jego możliwości a także – potrzeb.

Zapytana co chciałaby powiedzieć swoim uczniom i ich rodzicom, powiedziała nam: „Jestem osobą pogodną, kochającą pracę z dziećmi” oraz, po krótkiej chwili: „Chciałabym przekazywać młodym ludziom pasję i zamiłowanie do muzyki i tak pięknego instrumentu jakim są skrzypce”.

terminy_zajec